Obchodní podmínky

Podmínky dodání zboží
Popis produktu (palivové dřevo)

Dodáním palivového dřeva se rozumí naložení dřeva na odvozním místě, doprava a jeho složení vyklopením na určeném místě.

Dřevo rozvážíme převážně sklopným autem Iveco a to pouze po zpevněných komunikacích. Pokud potřebujete dovézt dřevo po polních a travnatých cestách, kde hrozí zapadnutí, je potřeba se domluvit předem (při objednávce) a my dřevo dovezeme vozem s pohonem 4×4 + sklopný přívěs (tato souprava má větší prostupnost terénem). Případné poškození terénu jde za odběratelem.

Zákazník si palivové dřevo zkontroluje před vyklopením . Pokud je zjištěn zákazníkem nesoulad mezi deklarovaným množstvím, či kvalitou dovezeného palivového dřeva, je zákazník povinen tyto závady ihned nahlásit řidiči a dřevo nepřebírat.

Zaplacením dodaného dřeva zákazník souhlasí s jeho kvalitou a množstvím. Skryté vady je povinen odběratel ohlásit nejpozději druhý den po dodání dřeva. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Prodejní jednotka

  • Prostorový rovnaný metr (prm) – Palivové dřevo, které je uložené do krychle 1x1x1 m (délka x šířka x výška).
  • Sypaný prostorový metr (sprm) – Štípaná polínka různých délek neurovnané, volně nasypané do krychle 1x1x1 m (1 sprm)
  • Převod ze sypaného metru na uložený: 1 sprm = 0,65 prm

Další informace o produktu

Smrkové kuláče délky 2,5m (prm)

Měření u takto uloženého dřeva může mít drobné odchylky, protože záleží na tvaru(křivosti) a průměru klád. Při následném skládání dřeva a měření množství by neměl být rozdíl větší než 5 %. Nelze provést následné kontrolní měření při změně délky (nařezání na kratší polínka), protože vzniká narovnání křivostí a lepší zapadnutí drobného dřeva. Automaticky při pořezání a uložení bude jiný obsah, než byl dodán.

Štípaná polínka (sprm) 

Náhodné sypání palivového dřeva je spravedlivé a především levné, takže není nutno do cen dřeva připočítávat nákladnou a časově náročnou lidskou práci při skládání dřeva. Štípaná polínka dodáváme v různých délkách (cca 25cm, cca 33cm , cca 40cm) dle objednávky, standartně jsou polínka dlouhá 29-33cm.

Štípané polínka řežeme na délku dle přání zákazníka a dodáváme v kontejnerech o objemu 5sprm. Při štípání vznikají kratší polena z důvodu krácení různých délek kmenů stromů, proto poslední polínka můžou být kratší, např. 15cm. 1 sprm může obsahovat až 10 % těchto kratších kousků. Štěpná hrana je různých velikostí(např. 10x10cm, 10x15cm, 10x20cm, 10x14cm) podle průměrů klád, ze kterých je štípaná. Při výrobě z hodně drobné kulatiny (13cm) se dřevo neštípe, aby nevznikaly příliš drobné kousky.

Nelze ovlivnit, aby byla všechna polínka stejně silná. V 1 sprm může být dřevo silnější i drobné. Také při štípání vznikají drobné třísky, zlomky, odloupnutá kůra (štěpka). V 1 sprm může být asi 40 litrů této štěpky, která je zapadaná v mezerách a není na úkor obsahu polínek(toto se stává převážně u smrkového dřeva).

Je také důležité si uvědomit, že dřevo je přírodní materiál, a proto může obsahovat různé vady – křivost, suky, praskliny, zabarvení, napadení dřevokazným hmyzem, může být znečištěno hlínou z důvodu přiblížení dřeva z lesa. Také může obsahovat hnilobu, což se vyskytuje většinou u měkkého dřeva. Kulatina k výrobě palivového dřeva je vždy horší než pro pilařskou výrobu řeziva!!

Objednávka palivového dřeva

Při objednávce si zákazník vybere druh, množství a délku palivového dřeva a objedná jej
telefonicky na čísle 774 915 586, nebo zašle objednávku elektronicky na email:
bolatzky@seznam.cz.

Objednávka je oboustranně závazná po potvrzení ze strany dodavatele.

Platba

  • Preferujeme platbu v hotovosti při dodání
  • Po domluvě při objednávce je možná platba bankovním převodem

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách.

Objednávkou kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.